Bureaukosten

Als vraagouder(s) betaalt u maandelijkse bureaukosten aan het Gastouderbureau. De maandelijkse bureaukosten zijn op maat en afhankelijk van het aantal dagen en uren dat afgenomen wordt. Deze bureaukosten zijn op te vragen via info@maatwerkbemiddeling.nl.

Uitleg bureaukosten Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling:

* Begeleiding van de gastouder;
* Jaarlijkse evaluatie van de gastouder;
* Jaarlijkse controle Risico Inventarisatie Veiligheid en Hygiëne op de opvanglocatie;
* Aanbieden van bijscholing(en) van de gastouder;
* Jaarlijkse evaluatie gast- en vraagouder(s) met betrekking tot de voortgang van de opvang;
* Ondersteuning en vraagbaak voor vraagouder(s);
* Kassiersfunctie;
* Eventueel zoeken naar een vervangende gastouder bij afwezigheid van de gastouder,  geen 100% garantie.