Bureaukosten

Als vraagouder(s) betaalt u maandelijkse bureaukosten aan het Gastouderbureau, op te vragen bij de bemiddelingsmedewerker. De hoogte van de bureaukosten is afhankelijk van het aantal opvanguren en kinderen.

Bureaukosten zijn kosten voor administratieve handelingen en gebruik van papier en inkt.

Uitleg bureaukosten Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling:

* Begeleiding van de gastouder;
* Jaarlijkse evaluatie van de gastouder;
* Jaarlijkse controle Risico Inventarisatie Veiligheid en Hygiëne op de opvanglocatie;
* Aanbieden van bijscholing(en) van de gastouder;
* Jaarlijkse evaluatie gast- en vraagouder(s) met betrekking tot de voortgang van de opvang;
* Ondersteuning en vraagbaak voor vraagouder(s);
* Kassiersfunctie;
* Eventueel zoeken naar een vervangende gastouder bij afwezigheid van de gastouder,  geen 100% garantie.