Bureaukosten

Als vraagouder(s) betaalt u maandelijkse bureaukosten aan het Gastouderbureau.
De bureaukosten zijn voor het 1e kind dagopvang maximaal € 45,00 en het 1e kind BSO maximaal € 25,00.
De exacte bureaukosten en de kosten voor het opvolgende kind(eren) zijn op te vragen via info@maatwerkbemiddeling.nl.

Uitleg bureaukosten Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling:

* Begeleiding van de gastouder;
* Jaarlijkse evaluatie van de gastouder;
* Jaarlijkse controle Risico Inventarisatie Veiligheid en Hygiëne op de        opvanglocatie;
* Jaarlijkse evaluatie gast- en vraagouder(s) met betrekking tot de                voortgang van de opvang;
* Ondersteuning en vraagbaak voor vraagouder(s);
* Kassiersfunctie;
* Eventueel zoeken naar een vervangende gastouder bij afwezigheid van de gastouder, geen 100% garantie.