Kennismaking / intake

Het gesprek voor de kennismaking / intake vindt bij u thuis plaats. Dit gesprek is bedoelt om een goed beeld te krijgen van uw wensen ten aanzien van de gastouderopvang, het geven van informatie en het beantwoorden van alle vragen.

De wensen van u staan centraal bij het zoeken naar een geschikte gastouder. Uiteindelijk bent u degene die bepaalt of u wel of niet verder wilt met de voorgestelde gastouder.

Als er een geschikte gastouder in het huis van de gastouder gevonden is en diegene is nog niet ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, geldt een registratietermijn van maximaal 10 weken.
Als er een geschikte gastouder gevonden is en diegene staat wel ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, geldt een koppelingstermijn van maximaal 6 weken.
Voor een gastouder die opvang biedt in het huis van de vraagouder(s) geldt altijd een registratietermijn van maximaal 10 weken.