Kennismaking gastouder

Wanneer er mogelijk een geschikte gastouder gevonden is, laat ik dit zo spoedig mogelijk weten, zodat er een afspraak gemaakt kan worden voor een kennismakingsgesprek. Dit kennismakingsgesprek vindt plaats in het huis waar de opvang plaatsvindt.

Bij het kennismakingsgesprek ben ik in principe niet aanwezig. Wel kan er gebruik gemaakt worden van het ‘Formulier Kennismakingsgesprek van Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling’, waarin een aantal zaken staan die wellicht voor u van belang zijn. Dit formulier krijgt u samen met de gegevens van de mogelijk geschikte gastouder.

Na het kennismakingsgesprek geven de gast- en vraagouder(s), onafhankelijk van elkaar, hun bevindingen door aan Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling.

Bij een positieve kennismaking kan de koppelingsprocedure gestart worden. Wanneer een van beide partijen niet positief is wordt er verder gezocht naar een geschikte gastouder.