Koppelingsgesprek gastouder

Wanneer u, na de kennismaking met de mogelijk geschikte gastouder, positief bent, volgt een koppelingsgesprek tussen de gast- en vraagouder(s). Dit gesprek vindt plaats onder begeleiding van de bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling in het huis waar de opvang gaat plaatsvinden. Tijdens dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Richtlijnen gastouderopvang;
  • Doornemen en ondertekenen ‘Overeenkomst van opdracht gast- en vraagouder(s)’;
  • Doornemen en ondertekenen ‘Overeenkomst van opdracht vraagouder(s) en Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling’;
  • Invullen van het ‘Formulier Zakelijke Gegevens Gastkind(eren)’.

Bij de start van de opvang gaat een proefperiode van twee maanden in. Na twee maanden vindt er een evaluatie plaats. Bij een positieve evaluatie wordt de opvang voortgezet. Tijdens de proefperiode van 2 maanden geldt geen opzegtermijn. Na de proefperiode is er een opzegtermijn van 1 maand.
Wanneer één van de partijen ontevreden is volgt er een tweede gesprek of wordt de opvang beëindigd.

Het kan ook gebeuren dat de opvang binnen of na deze twee proefmaanden wordt beëindigd. Het is dan aan de vraagouder(s) en Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling of er wel of geen nieuwe gastouder gezocht gaat worden.

De gast- en vraagouder(s) krijgen begeleiding van de bemiddelingsmedewerker vanaf het moment van kennismaking / intake.