Kosten

Er bestaan veel misverstanden over de kosten van de gastouderopvang. Men veronderstelt dat de opvang alleen maar duurder wordt als het via een gastouderbureau geregeld wordt, omdat er dan ook bureaukosten worden berekend.
Als u de bemiddeling via Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling laat lopen, bent u altijd goedkoper uit bent dan wanneer u, zonder de tussenkomst van een gastouderbureau, de gastouder rechtstreeks zou betalen.

De kosten voor gastouderopvang bestaan uit administratiekosten (éénmalig), opvangkosten voor de maandelijks afgenomen opvanguren en maandelijkse bureaukosten.

De opvangkosten zijn afhankelijk van de uurprijs van de gastouder. Gastouders zijn vrij om een eigen uurprijs te hanteren. Gemiddeld ligt de uurprijs tussen de € 5,00 en € 6,00 per uur voor een gastouder in het huis van de gastouder en tussen de € 6,00 en € 8,00 per uur voor een gastouder in het huis van vraagouder(s).

U komt in aanmerking voor tegemoetkomingen over het totaal van deze kosten via de Overheid, de zogenoemde kinderopvangtoeslag. De hoogte van de tegemoetkomingen van de Overheid is afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang.
U kunt zelf een berekening laten maken op www. toeslagen.nl.

De Overheid heeft een maximum uurbedrag vastgesteld, waarover u de tegemoetkomingen ontvangt. Voor 2017 is dit € 5,75 voor gastouderopvang.

De opvangkosten en bureaukosten worden maandelijks bij u als vraagouder(s) geïnd door middel van automatische incasso. Het gastouderbureau betaalt de opvangkosten, op basis van de gedeclareerde uren per maand, door aan de gastouder.

Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling biedt eventueel ondersteuning bij het aanvragen van uw tegemoetkomingen. Ook krijgt u jaarlijks een jaaropgave van de kosten van de  kinderopvang dat voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.