Oudercommissie

Als vraagouder kunt u zich aanmelden voor de oudercommissie. U kunt dan meepraten en adviseren over belangrijke beslissingen en op die wijze de medezeggenschap van de vraagouders waarborgen. Het reglement is op te vragen via info@maatwerkbemiddeling.nl. Momenteel ben ik bezig om samen met een vraagouder de oudercommissie vorm te geven.