Vergoeding

Een gastouder ontvangt een uurvergoeding voor ieder op te vangen kind. Gastouders zijn vrij in het bepalen van hun uurtarief. In overleg met het gastouderbureau worden daarover afspraken gemaakt tussen gast- en vraagouder(s). Dit wordt vastgelegd in de ‘Overeenkomst van opdracht gast- en vraagouder(s)’. De uurvergoeding wordt door de vraagouder(s) op basis van maandelijkse urenregistratie via het gastouderbureau aan de gastouder betaald. Voor gastouders onder de regeling dienstverlening aan huis, die in het huis van de vraagouder(s) opvangen, geldt het minimumloon.

Alle overige onkosten die de gastouder moet maken voor de opvang zijn voor rekening van de vraagouder(s), mits dit anders is afgesproken met de gastouder. Het betreft bijvoorbeeld de kosten voor voeding en luiers. Deze kosten worden rechtstreeks met de gastouder afgerekend.