Aanbod

Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling biedt gastouders de volgende ondersteuning;

 • Overeenkomst van opdracht gastouder en Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling;
 • Ondersteuning bij het behalen van de vereiste kwalificaties;
 • Ondersteuning bij het GGD bezoek op de opvanglocatie;
 • Aanmelding bij de gemeente voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
 • Pedagogisch Beleidsplan als handleiding voor de opvang;
 • Meldcode Kindermishandeling;
 • Begeleiding en ondersteuning bij het koppelingsproces, start van de opvang en tijdens de opvangperiode;
 • Overleg en advies over het opvangtarief;
 • Richtlijnen als basis voor de afspraken tussen gast- en vraagouder(s);
 • Jaarlijkse risico-inventarisatie Veiligheid en Hygiëne;
 • Jaarlijkse evaluatie opvang en toetsing criteria gastouder;
 • Maandelijkse urenregistratie per kind van de opvanguren;
 • Kassiersfunctie, waarbij de betaling van de opvangkosten via het gastouderbureau loopt;
 • Jaaropgave van de ontvangen opvangkosten.

Gastouders ingeschreven bij Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling krijgen voordat de opvang plaatsvindt een gastoudermap. Hierin zit het Pedagogisch Beleidsplan, Meldcode Kindermishandeling, Risico-inventarisatie Veiligheid en Hygiëne en het medicijnen- en ongevallenformulier. Wanneer een gastouder voor de eerste keer start met de opvang wordt in het gastoudergezin een risico-inventarisatie uitgevoerd op gebied van Veiligheid en Hygiëne, welke jaarlijks herhaald wordt.

Indien er belangstelling is om gastouder te worden kan er contact opgenomen worden met de bemiddelingsmedewerker om een afspraak te maken voor een intake op de opvanglocatie. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving.