Wettelijk gestelde eisen

Aan een gastouder worden op verschillende gebieden eisen gesteld. Wanneer er aan deze eisen wordt voldaan kan een gastouder ingeschreven worden in het Landelijk Register Kinderopvang.

Vanuit de overheid gelden de volgende kwaliteitseisen:

 • Lichamelijk en geestelijk gezondheid;
 • Opleiding of ervaringscertificaat op minimaal MBO 2 niveau Helpende Zorg en Welzijn;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Minimum leeftijd van 21 jaar;
 • Kennis van en ervaring met de ontwikkeling van kinderen;
 • In staat zijn tot reflecteren op het eigen handelen;
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden om op een professionele manier contacten te onderhouden;
 • Respect tonen voor andere gewoontes, culturen en de privacy van de vraagouder(s);
 • Flexibel zijn ten aanzien van opvangdagen en tijden en minimaal een half jaar beschikbaar voor opvang;
 • Bereid zijn tot samenwerking met het gastouderbureau en openstaan voor begeleiding van de opvang.

Ook op het gebied van Veiligheid- en Gezondheid gelden eisen:

 • Gastouders en hun volwassen huisgenoten moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen;
 • Beschikken over een certificaat kinder-EHBO van het Oranje Kruis en het jaarlijks volgen van de herhalingscursus;
 • Gastouders moeten een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering hebben en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ZZP-ers);
 • Bij het gebruik van de eigen auto moet de gastouder een inzittendenverzekering hebben;
 • Er moet gelegenheid worden geboden voor een jaarlijkse Risico Inventarisatie Veiligheid en Hygiëne;
 • Het huis, waar de opvang plaats vindt, moet volledig rookvrij zijn en voorzien van meerdere rookmelders;
 • Er moet voldoende speel- en slaapruimte zijn afgestemd op het aantal kinderen.

In het Pedagogisch Beleidsplan staan de competenties van de gastouder volledig beschreven en uitgewerkt.